Terug


After Sales


De betrokkenheid van Triade Vastgoed na het tekenen van koop-aannemingsovereenkomsten blijft bestaan zodat elke betrokken partij van haar diensten gebruik kan maken zodra er behoefte aan is.
Totdat Notarieel transport heeft plaats gevonden gebeurd dit regelmatig. De ervaring leert echter dat de kontakten met de kopers na transport meestal plaats vinden met de projectontwikkelaar en de aannemer. Deels vanwege meer en minderwerk en verder omdat de projectontwikkelaar meestal zorg draagt voor het opstarten van de VVE en de kopersbegeleiding tijdens de bouw, veelal in combinatie met de aannemer.

 

 
     

  TRIADE 2006