Terug


Marktonderzoek

Indien een projectontwikkelaar een pand/project/locatie op het oog heeft dient er een marktonderzoek c.q haalbaarheidsonderzoek plaats te vinden. Hierin komen alle marktrelevante factoren naar boven waardoor bepaald kan worden of de ontwikkeling van het betreffende object kans van slagen heeft en zo ja onder welke voorwaarden. Bij oude panden en industrieel erfgoed komen nog andere factoren om de hoek kijken zoals b.v. vaak kleinere en kritische doelgroep(en), langere ontwikkel- en bouwtijd en voorstellingsvermogen van potentiŽle gegadigden.

Triade vastgoed heeft, behalve natuurlijk voor de meeste van haar projecten, onder andere ook
haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar diverse markante gebouwen.

Enkele voorbeelden:

Het oude Elizabeth Ziekenhuis te Leiden
Herontwikkeling Klooster te Budel
Herontwikkeling diverse kanto(o)r(en) complex(en)
Frans Halsstraat te Haarlem
De Meelfabriek te Leiden
De oude Rechtsfaculteit te Leiden
Ontwikkeling Haven en appartementen te Leimuiden
PTT gebouw Delftseplein te Rotterdam
Oibibio te Roermond
 

 
     

 © TRIADE 2006